Vlastnosti balení buničiny

1 (4)

Balení prochází celým systémem dodavatelského řetězce od surovin, nákupu, výroby, prodeje a použití a souvisí s lidským životem. Díky neustálému provádění politik ochrany životního prostředí a zlepšování záměrů ochrany životního prostředí spotřebitelů se „zeleným obalům“ bez znečištění dostává stále větší pozornosti. Plastové výrobky, zejména pěnový polystyren (EPS), mají výhody v nízké ceně a dobrém výkonu a jsou široce používány v oblasti balení. Zničí životní prostředí a způsobí „bílé znečištění“.

Produkty pro formování buničiny jsou primární vlákno nebo sekundární vlákno jako hlavní surovina a vlákno se dehydratuje a formuje speciální formou a poté se suší a integruje, aby se získal druh obalového materiálu. Je snadné získat suroviny, žádné znečištění ve výrobním procesu, výrobky mají výhody v anti-seismické, pufrovací, prodyšné a antistatické vlastnosti. Je také recyklovatelný a snadno degradovatelný, takže má široké uplatnění v oblasti obalů v elektronickém průmyslu, každodenním chemickém průmyslu, v čerstvém stavu atd.


Čas zveřejnění: 27. října 2020