Vlastnosti balení buničiny

1 (4)

Balení prochází celým systémem dodavatelského řetězce od surovin, nákupu, výroby, prodeje a používání a souvisí s lidským životem. Díky neustálému provádění politik na ochranu životního prostředí a posilování záměrů spotřebitelů v oblasti ochrany životního prostředí se stále více věnuje „zeleným obalům“ bez znečištění. Plastové výrobky, zejména pěnový polystyren (EPS), mají výhody v nízké ceně a dobrém výkonu a jsou široce používány v oblasti balení. Zničí životní prostředí a způsobí „bílé znečištění“.

Výrobky pro tvarování buničiny jsou primární vlákno nebo sekundární vlákno jako hlavní surovina a vlákno je dehydratováno a vytvořeno speciální formou a poté sušeno a integrováno, aby se získal druh obalového materiálu. Je snadné získat suroviny, žádné znečištění ve výrobním procesu, výrobky mají výhody v seismickém, nárazníkovém, prodyšném a antistatickém výkonu. Je také recyklovatelný a snadno rozložitelný, takže má široké vyhlídky na použití v obalovém oboru elektronického průmyslu, každodenního chemického průmyslu, čerstvého a tak dále.


Čas zveřejnění: 27. října 2020